Virettä firmaan

Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin -hankkeen Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2015-2017.  Hanke tarjoaa maksuttoman hyvinvointiohjelman 20:lle Pohjois-Pohjanmaalla toimivalle hoiva-alan pk-yritykselle (pl. päivähoito).  Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla.


Hankkeen lähtökohdat

Yritykset tuottavat yhä enemmän kuntien järjestämisvastuulle kuuluvia hyvinvointipalveluja. Etenkin sosiaalipalvelujen osalta yritysten osuus kokonaistuotoksesta on kasvanut viime vuosina, kun kunnat ovat ulkoistaneet vanhusten ja vammaisten asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja. Myös kotiin vietävien palvelujen määrä on kasvussa. Väestön ikääntyminen, muuttuvat palvelutarpeet ja alan henkilöstön ikääntyminen vaikuttavat merkittävästi työvoimatarpeen kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pienten yritysten menestyminen alan kasvavassa kilpailussa perustuu laatuun ja tehokkuuteen, johon on yhteydessä erityisesti osaaminen, osaamisen oikea kohdentaminen ja osaava lähijohtaminen.

Hoiva-ala on selvitysten perusteella fyysisesti ja henkisesti kuormittava ala. Lisäämällä hoiva-alan pk-yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia, voidaan edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä yrittäjien ja työntekijöiden jaksamista toimialan nopeassa muutoksessa.


Tilaa uutiskirje


Ajankohtaista