Kunnon testaaminen paransi lihasvoimaa hoiva-alan työntekijöillä ja yrittäjillä

Kunnon testaaminen ja kevyt ohjaus paransivat lihasvoimaa, todettiin Virettä firmaan –hankkeen yhteydessä tehdyissä Energiatesteissä. Energiatestissä arvioidaan mm. lihasvoimaa, aerobista kuntoa, verenpainetta, painoa sekä elintapoja. Testeihin osallistui yhteensä 129 hoiva-alalla työskentelevää työntekijä ja yrittäjää, joista 48 osallistujan kunto testattiin toisen kerran noin puolen vuoden kuluttua. Osallistuneista oli miehiä 11 ja naisia 37. Osallistujia kehotettiin ensimmäisen testin perusteella muuttamaan elintapojaan, ja heille annettiin nettilinkkejä, joista hakea tietoa.

Lihasvoimaa sekä liikkuvuutta osoittavat mittarit olivat parantuneet toisessa testissä, mutta aerobisessa kunnossa ei tapahtunut muutosta. Myöskään tutkittavien paino tai vyötärönympärys eivät muuttuneet. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että kunnon mittaaminen sinänsä sekä kevyt ohjeistus elintapojen muuttamiseksi parantaa erityisesti lihasvoimaa.

Huono fyysinen kunto voi lisätä sairauspoissaoloja ja heikentää työssä jaksamista. Erityisesti hoiva-alalla lihasvoiman merkitys voi olla tärkeä. Työyhteisöissä tulisi nykyistä enemmän kannustaa työntekijöitä huolehtimaan kunnostaan. Kunnon testaaminen on tässä yksi väline.

 

Lisätietoja:

Jaakko Tornberg, jaakko.tornberg@odl.fi, puh. 050 312 5760

Marja Vanhala, marja.vanhala@odl.fi, puh. 050 312 5752