Ajankohtaista

Sähäkässä syntyi työhyvinvoinnin vuosikello

7.12.2016

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n ja ODL Virettä firmaan-hankkeen yhteistyönä yrityksen johto ja työntekijät rakensivat yhdessä työhyvinvoinnin vuosikellon.  Kokemukset prosessista olivat positiivisia ja vuosikellon koettiin kokoavan yhteen työhyvinvoinnin osa-alueet ja tuovan ne näkyväksi koko työyhteisölle. Lue yritystarina tästä Lue mediatiedote tästä

Osaamisen tunnistaminen edistää työhyvinvointia

25.11.2016

Osaamisen tunnistaminen edisti työhyvinvointia ja sitoutumista yritykseen hoiva-alan pk-yrityksissä. Osaamisen näkyväksi tekeminen lisäsi työntekijöiden pystyvyyden tunnetta ja heijastui työilmapiiriin oman työn arvostuksen lisääntymisen kautta. Myös yrittäjä hyötyi osaamisen kartoittamisesta. Yrittäjälle muodostui kokonaiskuva siitä, keitä hänellä on töissä ja millä osaamisella. Tieto osaamisesta auttaa yrittäjää sijoittamaan ja mitoittamaan resurssit oikein, tuo osuvuutta rekrytointeihin ja koulutussuunnitteluun sekä […]

Miten sinun työsi sujuu? Tiedätkö, osaatko, pystytkö, haluatko?

19.8.2016

Työ vie suuren palasen arjestamme. Tämä palanen tempaa parhaimmillaan mukaansa, tuottaa hyvinvointia ja voimavaroja myös muuhun elämään – kunhan vain välillä ehdimme jarruttaa ja hetkisen yhdessä jäsentää arkea. Ottaa tarvittaessa uudelleen suuntaa tai jatkaa hyvin eteneviä toimia. Miten on sinun laitasi? Kysyimme vastaavaa asiaa 27 hoiva-alan pk-yrittäjänä tai esimiestehtävissä toimivalta ja totesimme, että kyllä välillä […]

Osaaminen näkyväksi sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Olemme Hoiva2015 hankkeen kuluessa kartoittaneet osaamista kaikkiaan 19 sosiaali- ja terveysalan yrityksessä. Osaamista kartoitettiin kolmella eri tavalla: neljässä yrityksessä teimme työpajamuotoisen kartoituksen, neljässä toteutimme sekä työpajan että sähköisen arvioinnin, ja loput 11 yritystä kartoitettiin sähköisellä arvioinnilla, jonka pohjaksi haastateltiin joko yhtä tai useampaa yrityksen työntekijää. Kaikkiaan 173 henkilöä 19 yrityksessä osallistui arviointiin joko työpajoissa tai […]

Työhyvinvoinnin johtaminen – mitä se on?

Mitä enemmän yrityksessä on ihmisiä, jotka kokevat työnteon innostavaksi, mielekkääksi ja sujuvaksi ja työ tehdään hyvällä yhteistyöllä ja johtamisella, sitä laadukkaampaan ja parempaan tulokseen yritys pääsee. Onko työhyvinvoinnin johtaminen jotakin uutta ja erilaista? Ei uutta eikä erilaista – sillä hyvällä johtamisella taataan sujuva arki ja ihmisen kokoinen työ, jonka yhtenä tärkeänä tuloksena syntyy työhyvinvointa. On […]