Osaaminen näkyväksi

Osaamisesta puhutaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän. Pidämme osaamista osin itsestään selvyytenä, koska olemme tottuneet siihen, että Suomen koulutustaso on korkea. Tutkinnon suorittaminen antaa toki pohjan osaamiselle, mutta suorittujen tutkintojen määrä ja sisältö eivät kuitenkaan kerro koko totuutta yksilön tai organisaation osaamisesta. Jotta organisaatio voi oppia ja kehittyä, täytyy sillä on menetelmiä ja prosesseja, joilla osaamista voidaan johtaa.

Jotta osaamista voidaan johtaa, täytyy yrityksessä olla käsitys siitä, keitä olemme, mikä on ydintehtävämme ja mihin suuntaan olemme menossa. Näiden perustietojen lisäksi yksi osaamisen johtamisen työkalu on osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus voidaan tehdä eri tavoin, mutta aina tavoitteena on tehdä osaaminen näkyväksi ja arvioida osaamisen tasoa suhteessa yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. Oikea osaaminen, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan lisää työn sujuvuutta, työntekijöiden työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä.

Osaamiskartoitus liittyy usein kehityskeskusteluprosessiin ja kartoituksen tuloksia käytetään yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämiseen ja koko työyhteisön koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Osaamiskartoitusta voidaan kuitenkin hyödyntää myös muulla tavoin. Muutostilanteissa osaamiskartoitus tuottaa tietoa siitä, mikä on osaamisen nykytilanne ja löytyykö organisaatiosta muutosta tukevaa osaamista. Myös piilo-osaaminen saadaan tätä kautta näkyväksi ja organisaation käyttöön. Osaamiskartoituksen tulokset auttavat myös rekrytoinnissa eli tunnistettua osaamisvajetta voidaan paikata rekrytoimalla puuttuvaa osaamista.  Myös toimenkuvien ja työnjaon kuvaamisessa voidaan hyödyntää osaamiskartoituksen tuloksia.

Lue blogi: Miten sinun työsi sujuu? Tiedätkö, osaatko, pystytkö, haluatko?