Osaamisen kehittämisen vaiheet

Osaamisen kehittämisessä on kolme vaihetta: osaamisen kartoittaminen ja näkyväksi tekeminen, tulosten analysointi ja kehittämiskohteiden valinta ja valittujen kehittämistoimintojen toteuttaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

prosessi_osaaminen
Kuva: Osaamisen kehittämisen vaiheet

Osaamiskartoituksen tekemiseksi on olemassa erilaisia malleja, tapoja ja työkaluja. Kartoituksen tekeminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi erityistyökaluja tai erityisosaamista, vaan se voidaan toteuttaa esim. työpajassa keskustellen. Tällöin lähtökohtana on tutustua yhdessä organisaatiossa tehtävään työhön ja siihen liittyvään osaamiseen. Organisaation henkilöstö on aina oman työnsä paras asiantuntija ja sitä tietoa työpajassa hyödynnetään.