Osaamisen tunnistaminen edistää työhyvinvointia

Sari_Heinikoski_pieni

Osaamisen tunnistaminen edisti työhyvinvointia ja sitoutumista yritykseen hoiva-alan pk-yrityksissä. Osaamisen näkyväksi tekeminen lisäsi työntekijöiden pystyvyyden tunnetta ja heijastui työilmapiiriin oman työn arvostuksen lisääntymisen kautta. Myös yrittäjä hyötyi osaamisen kartoittamisesta. Yrittäjälle muodostui kokonaiskuva siitä, keitä hänellä on töissä ja millä osaamisella. Tieto osaamisesta auttaa yrittäjää sijoittamaan ja mitoittamaan resurssit oikein, tuo osuvuutta rekrytointeihin ja koulutussuunnitteluun sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään henkilöstön piilo-osaamista.

ODL:n toteuttamaan hankkeeseen osallistuu 20 hoiva-alan yritystä Pohjois-Pohjanmaalta. Työntekijöiden osaamisprofiili kartoitettiin käyttämällä työpajamallia, työpajan ja sähköisen kartoituksen yhdistelmää tai pelkästään sähköistä kartoitusta. Osaamiskartoituksen jälkeen työntekijät kokivat tulleensa kuulluiksi ja nähdyiksi. Yrittäjiä osaamiskartoituksen tekeminen hyödytti antamalla heille paremman kuvan arjen työn sisällöstä ja haasteista. Tulosten perusteella työyhteisöt ovat kehittäneet toimenkuviaan ja työnjakoa, mikä näkyy työhyvinvoinnin parantumisena ja asiakastyytyväisyyden lisääntymisenä.

ODL:n toteuttaman Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin –hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista sekä kehittää arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla.

Ota käyttöösi opas, josta löytyvät ohjeet ja yksinkertaiset työkalut osaamiskartoituksen suorittamiseksi yrityksessä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä tekemään osaaminen näkyväksi kartoitusten avulla ja sitä kautta hyödyntää olemassa oleva osaaminen yrityksen toiminnassa asiakkaiden hyväksi. Kartoitus antaa myös työkaluja pohtia toimenkuvia ja niiden sisältöjä. Tulosta opas käyttöösi tästä

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Sari Heinikoski, puh. 050 312 5656, sari.heinikoski@odl.fi
Projektipäällikkö Jaana Ukonaho, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho@odl.fi

Kommentoi