Osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan hoiva-alan yrityksiin

Yritykset tuottavat yhä enemmän kuntien järjestämisvastuulle kuuluvia hyvinvointipalveluja. Etenkin sosiaalipalvelujen osalta yritysten osuus kokonaistuotoksesta on kasvanut viime vuosina, kun kunnat ovat ulkoistaneet vanhusten ja vammaisten asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja. Myös kotiin vietävien palvelujen määrä on kasvussa. Väestön ikääntyminen, muuttuvat palvelutarpeet ja alan henkilöstön ikääntyminen vaikuttavat merkittävästi työvoimatarpeen kasvuun sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pienten yritysten menestyminen alan kasvavassa kilpailussa perustuu laatuun ja tehokkuuteen, johon ovat yhteydessä erityisesti osaaminen, osaamisen oikea kohdentaminen ja osaava lähijohtaminen.

Hoiva-ala on selvitysten perusteella fyysisesti ja henkisesti kuormittava ala. Lisäämällä hoiva-alan pk-yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia voidaan edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä yrittäjien ja työntekijöiden jaksamista toimialan nopeassa muutoksessa.

Oulun Diakonissalaitos (ODL) toteutti hoiva-alan yrittäjiin kohdennetun ESR-rahoitteisen esiselvityshankkeen vuosina 2014–2015, jossa koottiin yrittäjien hyvinvoinnin, osaamisen ja johtamisosaamisen kehittämistarpeita. Näiden kokemusten pohjalta suunniteltiin ja on nyt saatu uusi ESR-rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta kaksivuotisen kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 250 tuhatta euroa.

ODL toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin –hankkeen vuosina  2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen maksuttomiin kehittämistoimenpiteisiin valitaan 20 työntekijäyritystä hakemusten perusteella (haku käynnissä!). Hankkeen järjestämiin seminaareihin kutsutaan osallistumaan kaikki alueella toimivat hoiva-alan yksityiset pk-yrittäjät.

Tule mukaan toimintaan!

ODL on säätiöpohjainen sote-alan pohjoissuomalainen toimija, joka tunnetaan asiatuntevasta henkilökunnasta ja huippulaatuisesta palvelusta. ODL tuottaa palveluja, jotka kuntouttavat ja edistävät terveyttä, tarjoavat hoivaa ja asumista sekä kouluttavat ja kehittävät. ODL:n emoyhteisönä toimii Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Palveluliiketoimintaa toteuttavat säätiön tytäryhtiöt. Toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos käytetään täysimääräisesti pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. ODL:ssä työskentelee noin 400 ammattilaista. Liikevaihto vuonna 2014 oli noin 24 miljoonaa euroa. www.odl.fi

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jaana Ukonaho, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho@odl.fi

Kommentoi