Uni, palautuminen ja rentoutuminen

Rasituksen ja levon vuorottelu on tärkeää. Jatkuva rasitus heikentää mm. tarkkaavaisuutta, muistia, oppimista sekä mielialaa.  Palautumisen kannalta riittävä, levollinen uni on keskeistä. Palautumista edistävät mm. unen ja levon lisäksi kiireetön vapaa-aika, harrastukset, sosiaaliset kontaktit sekä liikunta ja ruoka. Lue tästä lisää psykologisesta palautumisesta.

Lyhytaikainen palautumisvaje, esim. satunnainen kiire, stressi tai unettomuus on tavallista.  Lue stressinhallintavinkit tästä. Unihuoltokeinoilla voi vaikuttaa unen määrään ja laatuun (lue: Vinkkejä hyvään uneen). Osa hyötyy huolivartista (lue: Huolivartista apua). Myös työn tauottaminen on tärkeää.

Pitkäaikaisen palautumis- ja univajeen oireita ovat mm. unettomuus, vatsaongelmat, rytmihäiriöt, painonmuutokset, ärtyisyys ja keskittymiskyvyttömyys. Ota yhteyttä työterveyshuoltoon, mikäli havaitset näitä muutoksia itsessäsi. Lue tästä lisää univajeen vaikutuksista elimistöön.

 Kuva 005  Tee lyhyt (4 min.) rentoutumisharjoitus.
 dog-948516_640 TTL:n unipäiväkirja auttaa hahmottamaan unen määrää ja laatua.
 ala-aina-suorita Kuinka stressaantunut olet? Täytä Työterveyslaitoksen testi tästä.