Psykologinen palautuminen

Psykologista palautumista tapahtuu ainakin neljän mekanismin avulla (Kinnunen ja Mauno 2009, Pennonen 2011). Nämä mekanismit ovat irrottautuminen, rentoutuminen, taitojen hallinta ja tekemisen kontrolli vapaa-ajalla.

Irrottautumimen

Irrottautumisella tarkoitetaan siirtymistä tilaan, jossa yksilö ei mieti työhön liittyviä asioita vaan pystyy sulkemaan ne pois mielestään. Sen lisäksi, että lähtee pois työpaikaltaan, on siis myös oltava ajattelematta työtään. Työasioiden pohtiminen, sähköpostin lukeminen ja työpuhelut ylläpitävät kognitiivista virittyneisyyttä ja kuluttavat voimavaroja.

Rentoutuminen

Rentoutumalla pyritään alhaiseen virittyneisyyteen ja myönteiseen tunnetilaan. Rentoutuminen onnistuu sekä tarkoituksellisesti leväten että muiden, työhön kuulumattomien toimintojen yhteydessä, esimerkiksi luonnossa liikkuen tai musiikkia kuunnellen.

Irrottautuminen ja rentoutuminen palvelevat ensisijaisesti passiivista palautumista eli työkuormituksen pysäyttämistä.

Taitojen hallinta

Taitojen hallintaa edistävät sellaiset vapaa-ajan toiminnot, jotka tarjoavat haasteita, oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia pystyvyyden kokemiseen. Palautumisen kannalta ne ovat erityisen hyödyllisiä, jos vapaa-ajan tekeminen on erilaista kuin työ.

Tekemisen kontrolli

Tekemisen kontrolli tarkoittaa sitä, että ihminen voi itse päättää, mitä asioita, miten ja milloin hän tekee vapaa-ajallaan. Tekemisen kontrolli antaa ihmiselle mahdollisuuden toimia omaehtoisesti ja tehdä itselleen mieluisia asioita.

Taitojen hallinta ja tekemisen kontrolli edistävät aktiivista palautumista eli auttavat työntekijää täydentämään voimavarojaan.

(Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2012;128(13):1399-1402, Kirsi Ahola)