Työhyvinvoinnin johtaminen ja tuottavuus

Työhyvinvoinnin johtaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä aivan kuten muutkin liiketoiminnan osa-alueet. Pk-yrityksissä työhyvinvoinnin osa-alueita toteutetaan jo nyt, mutta ne ovat usein irrallisia ja yksittäisiä toimintoja kuten esimerkiksi virkistystoiminta, koulutus ja työterveyshuolto. Työhyvinvointitoiminnan lähtökohtana on usein mitä työyhteisö haluaa eikä mikä on merkityksellistä yrityksen toiminnan kannalta.

Työhyvinvointi pitäisi nähdä laajempana kokonaisuutena, sitoa yrityksen strategiseen toimintaan ja näkyä arkityössä. Sen vaikuttavuutta pitäisi pystyä myös mittaamaan ja seuraamaan. Kun henkilöstö voi hyvin, se näkyy myös euroina. On arvioitu, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo keskimäärin kuusi euroa takaisin.

 

tuottavuus
Kuvan lähde: http://www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset/johtaminen_kehittaminen/tuottavuus/sivut/default.aspx

Työhyvinvointia kannattaa seurata ainakin seuraavilla mittareilla:

Kustannukset ”menetetyt eurot”:

  • poissaolot
  • sairauspoissaolot
  • työtapaturmat
  • työkyvyttömyyseläkkeet
  • vaihtuvuus

Investoinnit ”sijoitetut eurot”:

  • työterveyshuolto
  • työsuojelutoiminta
  • osaaminen
  • terveyttä edistävien elintapojen tukeminen
  • virkistystoiminta

Asiakasnäkökulmasta katsottuna työpaikan ilmapiiri ja henkilöstön energisyys voi vaikuttaa palvelukokemukseen ja ostopäätökseen hoiva-alan yrityksissä.