Työhyvinvoinnin kartoitus ja suunnitelma

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus

Työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus on ensimmäinen askel työkykyriskien haltuunotossa. On tärkeää kartoittaa yrityksen työkykyjohtamisen nykykäytännöt, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kartoituksen pohjalta pääset laatimaan työhyvinvointisuunnitelman yrityksellenne.

Näin hyödytte

•Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja riskien tunnistaminen

•Nykyisten käytäntöjen kustannusten ja säästöpotentiaalin tunnistaminen

•Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen

Työhyvinvoinnin johtamisen nykytilan kartoitus (lomake tulossa)

Osaamisen kartoittaminen

Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman laatiminen

Kartoitustulosten käsittely henkilöstön kanssa

Työn vahvuuksien ja kehittämispaikkojen tunnistamiseen rakensimme “Nelikenttätehtävän johdolle”. –Nelikenttä täytetään keskustellen henkilöstön kanssa Työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamisen raportin pohjalta. Tulosta tästä oheinen nelikenttätehtävä word-dokumenttina.

nelikentta

Kartoitusvaiheessa tunnistimme työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta kolme yritystyyppiä, jotka nimesimme: mikro, midi ja maksi. Pyysimme johtoa käymään työntekijöidensä kanssa keskustelua siitä, mikä kuvaus kuvaa parhaiten nykyistä toimintaanne ja mihin suuntaan toiminta näyttäisi olevan menossa. Tämän keskustelun tavoitteena oli saada syntymään yhteinen käsitys yrityksen kehitysvaiheesta ja ehkäpä myös tunnistamaan edistämisen askelia. Avaa tästä alla oleva kuva suurempana.

yritystyypit

Avaa ja tulosta tästä työhyvinvointisuunnitelmapohja

Yristystarina: Sähäkässä syntyi työhyvinvoinnin vuosikello (7.12.2016)

Blogi: Työhyvinvointikakku valmistetaan ja nautitaan yhdessä