Mistä kipinä työhön?

mista_miten-kipinaa-tyohon

”Työ muuttuu meistä riippuen ja riippumatta – osa muutoksista on mieluisia ja osa ei. Minkä varaan silloin rakennamme työmotivaatiomme, mihin suuntaamme voimavaramme ja miten ratkaisemme tilanteet omalta ja työn osalta?” toteaa toimialajohtaja Anu Vuolukka Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:sta kannustaessaan työyhteisöään yhteiseen Virettä firmaan – hankkeen sparraamaan kehittämisiltapäivään.

Olemme suunnitelleet toiminnallisen valmennuksen koko työyhteisölle teemalla: Mistä/miten kipinä työhön? Tämä työyhteisö on tottunut osallistavaan tekemiseen ja jätämmekin mieluusti kalvosetin työpaikalle ja tartumme työskentelyyn paperi- ja tussinipun kera. Aloitamme työskentelyn hahmottamalla Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n kehittymistä käynnistymisestä – nykypäivään ja luomme yhteisiä suuntaviivoja myös tulevaisuuden Sähäkästä. Jokainen on tehnyt valinnan saapuessaan Sähäkkään ja näitä vetotekijöitä teemme näkyväksi yhteisesti. Työntekijöiden on tärkeää huomata, että yrityksestä on muodostunut nykyinen Sähäkkä työntekijöiden kautta; jokainen on tuonut jotain mukanaan saapuessaan Sähäkkään. Nykytilaan ei ole kuitenkaan tyytyminen ja paikalleen ei voida jäädä, vaan katsetta on käännettävä kokoajan kohti yhteistä tulevaisuutta.

Mielenkiintoinen keskustelun aihe oli: Miltä Sähäkkä näyttää teidän silmissänne vuonna 2025? Suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle löytyvät yllättävän helposti. Tulevaisuus näytti siltä, että muutos ei vie meitä vaan me teemme yhdessä uutta. Tulevaisuudessa nähtiin sähäkkäläisten olevan edelleen alansa edelläkävijöitä, toiminta laajenee, synnytetään uusia tuotteita, kehitytään työntekijöinä ja kehitetään toimintaa. Suunta näyttää olevan selvillä ja kipinä uuden tekemiselle.

Laakereille ei siis voi jäädä lepäämään, vaan toimintaympäristössä pitää pysyä herkkänä ja muotoiltava palvelua vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita. Herkkyys, ketteryys, joustavuus ja halu olla nykyhetkessä mukana ovat avain asioita.   Tämä toimintatapa koskettaa sekä työntekijää että koko yritystä, mutta hetkellistä poteroitumistakin tarvitaan – pitää olla hetkiä myös hengähtää. Sähäkässä tuntuu olevan mukavalla tavalla eteenpäin vievää pöhinää, mutta myös sopivalla tavalla käsijarrutusta. Mikä innostaa työssä tänä päivänä, mistä löytyy kiksit tekemiselle onkin seuraava kysymyksemme? Innostuksen kohteita löydämme yhteisen prosessoinnin kautta useita ja näitä kokoamme yhteisesti avoimelle fläpille iltapäivän aikana.

Loppuyhteenvedossa voimme todeta, että kipinä työhön Sähäkässä syntyy selkeästä arjesta ja tavoitteesta. Omaa työtä on mahdollista tuunata yhdessä sovittujen raamien sisällä ja se tuntuu hyvältä. Työntekijät kuvaavat, että tuntuu hyvältä kun työyhteisö tekee ja kehittää asioita yhdessä. Työn kehittämistä ja kehittämisintoa kuvataankin yhteiseksi kipinän antajaksi, joka tarjoaa jaksamista nyt ja tulevaisuudessa. Useimmalle merkityksellisimpänä kipinän antajana näyttäytyy kuitenkin työn tulos ja asiakasnuoren edistyminen omalla elämän polulla. Työn alle jätetään yhteinen pohdinta siitä, kuinka onnistumisia ja ”minun tähtihetkiä” tuodaan vahvemmin esille yhteisesti.

Jaana Ukonaho
Leena Keränen
Virettä firmaan –hanke
(Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia
ja tuottavuutta hoiva-alan pk-yrityksiin)
ODL Liikuntaklinikka