Työpajatyöskentelyllä oma työ näkyväksi ja haltuun

mimmin_terapia_yritystarina

Kokoonnuimme hyisenä toukokuun päivänä Mimmin terapian väen kanssa Hietasaaressa viehättävässä huvilamiljöössä. Tavoitteena oli 2 tunnin aikana katsoa omaa työtä toimintaterapeuttina ulkopäin ja löytää keskeiset työtehtävät, työtehtävien tavoitteet ja niille mittarit ja ottaa vielä kantaa vaadittavaan osaamiseen. Työskentelyn ohjeena käytimme soveltuvin osin hankkeessa tuotettua osaamiskartoituksen työpajan esitettä. Työpajan aikataulu ja tavoitteet olivat tiukat, mutta työpajalle tyypillisesti aikataulu oli ohjeellinen ja sitä muutimme työn kuluessa.

Mitä osaaminen on? Heti työpajan aluksi sain ryhmältä paljon vastauksia tähän kysymykseen. Osaaminen on tietoa, taitoa, teoriaa, käytäntöjä, kokonaisuuksien hallintaa, soveltamista, kokemusta, pätevyyttä ja kehittymistä. Tämän ryhmän osaamista kartoitimme vuosi sitten sähköisellä kyselyllä, jossa kukin työntekijä pääsi arvioimaan omaa osaamistaan esimiehen kanssa yhdessä tehtyä toimintaterapeutin osaamisprofiilia vasten. Ryhmä koki kuitenkin kaipaavansa sähköisen kyselyn lisäksi jotain muuta. Koska toimintaterapeutin työ on hyvin itsenäistä, aikaa yhteiseen keskusteluun ja yhdessä työskentelyyn on varattava asiakas- ja verkostotyöskentelyn lomaan. Päädyimme kokeilemaan yhteisöllisyyttä vahvistavaa työpajatyöskentelyä, jossa oli tavoitteena luoda yhteistä kuvaa toimintaterapeutin työstä Mimmin terapiassa ja osaamisen lisäksi määriteltiin työlle tavoitteita ja tavoitteille mittareita.

Aloitimme kahden tunnin haasteemme ryhmäkeskustelulla, jossa määrittelimme toimintaterapeutin keskeiset työtehtävät. Onnistuimme määrittelemään 6 keskeistä toimintaterapeutin työtehtävää. Koska työ eteni ryhmässä hyvin, määrittelimme myös yhdessä kullekin tehtävälle 1-5 tavoitetta. Tavoitteet pyrimme sanoittamaan niin, että pystymme asetettuja tavoitteita mittaamaan. Eli jos työtehtävänä oli Terapeutin työn suunnittelu, niin tavoitteeksi asetimme esim. tietyn määrän asiakastyötä tietyssä ajassa. Tätä on helppo seurata. Määrällisten tavoitteiden lisäksi löysimme myös käyttökelpoisia laadullisia tavoitteita, joita on mahdollista seurata erilaisten palautemittareiden avulla.

Kun tavoitteet ja mittarit per työtehtävä oli määritelty yhdessä, jatkoimme parityöskentelyllä siten, että 2 työntekijää otti 2 työtehtävää ja listasi työtehtäviin liittyvää osaamista. Kun osaaminen oli listattu, muut työparit pääsivät lisäämään ja kommentoimaan muiden tekemiä osaamislistoja. Näin työskennellen saimme listattua n. 10 osaamista per työtehtävä. Lopuksi kullakin työntekijällä oli käytössään 5 vihreää ja 5 punaista ’ääntä’ eli kukin sai värillä osoittaa, mitkä asiat olivat heidän mielestään Mimmin terapian vahvuuksia ja mitä voisimme yhdessä vielä kehittää. Selkeänä vahvuutenaan tämä ryhmä kokee asiakaslähtöisen työskentelyn, ajan hallinta itsenäisessä ja hektisessä työssä sen sijaan on välillä haasteellista.

Lopuksi paneuduimme hetkeksi vielä työelämäosaamiseen eli mitä se sellainen osaaminen on, joka tekee meistä hyviä työntekijöitä yhteisössämme. Ryhmä tuotti vaivattomasti 12 erilaista työyhteisötaitoa. Tiimin vahvuuksia ovat mm. sitoutuminen, vastuullisuus ja avoimuus. Haasteena itsenäisessä työssä on muistaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja luoda yhteisöllisyyden tuntua. Tämän tyyppinen työpajatyöskentely on yksi tapa luoda yhteisöllisyyttä.

Mitä meille jäi käteen? Koostin työpajan jälkeen excel-muotoisen tiedoston, johon kokosin työpajan tuotoksen: toimintaterapeutin tehtävät, tavoitteet per tehtävä, mittarit per tavoite, osaaminen per tehtävä ja vielä osaamisen arvioinnin. Tätä koostetta työyhteisö voi käyttää haluamallaan tavalla oman työnsä edelleen kehittämiseksi. Palaute ryhmäläisiltä oli positiivista: ’Tällä tavalla oma työ tuli näkyväksi’, ’Parempi kuin sähköinen kysely’, ’Mukava nähdä kuinka paljon meillä on osaamista, olemme ehkä liiankin kriittisiä itseämme kohtaan’, ’Yhdessä keskusteleminen ja tekeminen oli tärkeää’.

Selviydyimme kahden tunnin haasteestamme hyvin!

Lisätietoja:

Sari Heinikoski, Suomen Diakoniaopisto, sari.heinikoski@sdo.fi, 050 3125656

Kati Väisänen, Mimmin Terapia Oy, kati.vaisanen@mimminterapia.fi, 050 55 11 448